Άντληση - Αποστράγγιση υδάτων

Άντληση - Αποστράγγιση σε Φρεάτιο - Αντλιοστάσιο - Υπόγειο - Αποθήκη - Εσωτερικούς χώρους

Έχει πλημμυρίσει το υπόγειο από νερά της βροχής, των αποχετεύσεων ή των υδρορροών?

Δεν λειτούργησαν οι αντλίες ομβρίων έχοντας ως αποτέλεσμα να περάσουν όλα τα νερά από τη ράμπα και να καταλήξουν στο υπόγειο?

Έσπασε κάποιος σωλήνας παροχής νερού και έχεις πλημμυρίσει?

Τότε χρειάζεσαι άντληση υδάτων για να απομακρύνεις τον μεγαλύτερο όγκο ακαθάρτων που έχει περάσει στο χώρο σου και την αποστράγγιση για να απομακρύνεις και την τελευταία σταγόνα!