Τοποθέτηση αντεπιστροφής βαλβίδας αντί για μηχανοσίφωνα.

Με αυτόν τον τρόπο γλυτώνουμε από τις μυρωδιές και τα βουλώματα του μηχανοσίφωνα καθώς και την είσοδο ποντικών, κατσαριδών κλπ. από την κεντρική αποχέτευση της ΕΥΔΑΠ.

Παράλληλα γλυτώνουμε και πλημύρες του υπόγειου από πιθανά βουλώματα του κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.