Αντλήσεις υδάτων από:

Δεξαμενές

Υπόγειους χώρους

Φρεάτια ασανσέρ

Φωταγωγούς

Γκαραζ