Φτιάχνουμε υπεύθυνα αντιπλημμυρικές κατασκευές για σπίτια καταστήματα , εργοστάσια και λοιπούς χώρους. Μελέτη δωρεάν.