Ριζόκοψη σε:

· Αγωγούς

· Φρέατα

· Σωλήνες υδρορροών